Cookie policy

Deze Cookie Policy respecteert en hanteert de richtlijnen voortvloeiende uit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna AVG), de Telecommunicatiewet, alsook alle overige ter zake geldende regelgeving.

BV SPARKFISH, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 4, alsook alle met haar gelieerde vennootschappen, hierna genoemd ‘Sparkfish’, beoogt de bezoeker van haar website door middel van deze Cookie Policy te informeren over het beleid dat Sparkfish hanteert betreffende Cookies.
De website maakt gebruik van Cookies. Sommige Cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wilt bezoeken. Andere Cookies worden gebruikt voor analysedoeleinden. Deze kan u steeds weigeren indien u dit wenst. Door gebruik te maken van Cookies beoogt Sparkfish de optimalisatie van haar website te bekomen en u een gebruiksvriendelijke ervaring te garanderen.

1. Wat zijn cookies?

Een Cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van Cookies is om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
Cookies dienen verder om het gebruik van websites te optimaliseren. Zij houden bijvoorbeeld de logingegevens en handelingen van de bezoekers bij. Naargelang de oorsprong, functie en levensduur zijn er verschillende soorten Cookies te onderscheiden.

2. Welke catergorieën cookies zijn er welke worden er gebruikt?

Cookies kunnen onderscheiden worden naargelang hun oorsprong, hun functie en levensduur.

 1. First Party Cookies
  Deze Cookies worden geplaatst door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

 2. Third Party Cookies
  Deze Cookies worden geplaatst door een derde partij die geen deel uitmaakt van de bezochte website. Facebook en LinkedIn zijn voorbeelden van dergelijke derde partijen.

 3. Functionele Cookies
  Deze Cookies zorgen voor het naar behoren functioneren van een website. Functionele Cookies zijn logischerwijs First Party Cookies.

 4. Niet-Functionele Cookies
  Deze Cookies worden geplaatst voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Bijgevolg verlenen zij geen ondersteuning in het functioneren van een website. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het analyseren van het bezoekersaantal van een website.

 5. Permanente Cookies
  Deze Cookies blijven tijdens de vooraf bepaalde duur aanwezig op het apparaat van de gebruiker. Telkens de gebruiker een website bezoekt, worden ze geactiveerd. De meeste Niet-Functionele Cookies zijn Permanente Cookies.

 6. Sessie Cookies
  Deze Cookies laten het toe om de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Sessie Cookies hebben een tijdelijke aard en worden verwijderd wanneer een browser wordt afgesloten. De meeste Functionele Cookies zijn Sessie Cookies.

Op de website van Sparkfish kunnen de hoger vermelde Cookies worden gebruikt.

Aangaande Third Party Cookies verwijst Sparkfish naar de verklaringen die deze partijen daarover geven op hun respectievelijke websites. Gelieve daarbij rekening te houden met het feit dat Sparkfish geen enkele invloed kan uitoefenen op de inhoud van de verklaringen of de Cookies van deze derde partijen.

3. Hoe kan u cookies uitschakelen?

Sparkfish wenst u er op te wijzen dat het uitschakelen van Cookies gevolgen met zich meebrengt. Door de Cookies uit te schakelen kan u de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen of functies van de website niet naar behoren functioneren.
Indien u de Cookies toch wenst uit te schakelen, te verwijderen of de instellingen voor Cookies te wijzigen, wordt u de mogelijkheid hiertoe geboden door de helpfunctie van uw browser:

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox:
http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042

4. Vragen en wijzigingen

Indien u nog vragen zou hebben, kan u de verantwoordelijke inzake security en privacy van Sparkfish contacteren op het navolgend e-mailadres: [email protected].

Sparkfish behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Cookie Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

Stay up-to-date on business insights:
Hasselt office
Pietelbeekstraat 4
3500 Hasselt
Antwerp office
Grotesteenweg 91
2600 Antwerp
Copyright © 2020 - SparkFish